Zahrada pro duši

Časopis Zahrada – park – krajina, leden 2005 – Meditativní zahrada umožňuje vnitřní zklidnění. Je-li správně naplánována v souladu s jemnými energiemi krajiny, má i další kvality. Nabízí zážitky spojené s kvalitou místa. Navržená zahrada si klade za cíl nabídnout člověku prožitek celé své bytosti, tak jak mu byly vtěleny.