Architektura pro život II – Harmonické bydlení současnosti

15-3-2005

5-4-2005

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod. Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a  staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého prostředí.

15. 3. 2005 –
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, BAUBIOLOGIE A PŘIZPŮSOBENÍ STAVEB VLASTNOSTEM TERÉNU.
Současná doba přináší možnosti ekologického stavění. Domy lze stavět z  přírodních materiálů a provozovat je s nízkou spotřebou energie. Ve stavebnictví se prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka k jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie.

22. 3. 2005 –
VYUŽITÍ UMĚNÍ FENG SHUI PŘI NAVRHOVÁNÍ DOMŮ, VÝZNAM TVARU KRAJINY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY.
Feng shui je tradiční čínská nauka o harmonickém sladění člověka s jeho obytným prostředím. Naučíme se lépe vnímat energii krajiny a vybírat vhodný pozemek. Pochopením jejích zásad snadněji porozumíme rytmům přírody.

29. 3. 2005 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE, HARMONIE A PROPORCE STAVEB.
Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu staveb. Harmonická architektura všech věků dodržovala zásady vhodných poměrů. Dozvíte se o vlastnostech vyváženého poměru zlatého řezu.

5. 4. 2005 –
VLASTNOSTI ENERGIE KRAJINY A GENIUS LOCI MÍSTA.
Stejně jako je člověk víceúrovňovou bytostí, lze tak chápat i krajinu. Porozumíme-li základům tohoto pohledu, nalezneme mnoho společného při hledání vhodného místa pro dům. Stavba může svým tvarem odpovídat geniu loci místa.