Použití konopí ve stavebnictví

Zkušenosti a doporučené konstrukce při využití konopné vlny ve formě krátké prezentace.