Daniela Hazuková

Oldřichu díky!

Já už si myslela, že architektura duše dnešního moderního člověka je pustá a prázdná. Ty jsi mne přesvědčil o opaku. Děkuji.