Pod odvrácenou stranou měsíce

Časopis Dřevo & Stavby, červen 2016, text o měsíčním dřevě, napsala Dana Jakoubková.

Článek o dřevě, těženého ve vhodné dny v roce – tzv. měsíční dřevo…Používání měsíčního dřeva vede člověka k hlubší všímavosti k přírodě a k jejím přirozeným rytmům. Základem je sluneční rytmus. Dřevo je přirozené kácet v zimě. Jsou však ještě další speciálnější přírodní rytmy, které kvalitu těženého dřeva ovlivňují. Například klesání a stoupání trajektorie Měsíce v rytmu roku. Polovinu roku Měsíc na své dráze po obloze stoupá. Polovinu roku klesá (od července klesá). Ta druhá polovina roku je pro těžbu dřeva vhodnější.  Vliv na kácené dřevo má dále denní postavení Měsíce před konkrétními zvěrokruhovými znameními. Což se mění každé dva až tři dny a ovlivňuje to kvalitu těženého dřeva. Ideální jsou zimní měsíce a zemská zvěrokruhová znamení jako souhvězdí Panny, Kozoroha a Býka. Dřevo ze stromů pokácených v těchto dnech je sušší, méně se kroutí, nepraská a je pevnější. Není tak smolnaté a tesařům se s ním lépe pracuje. Mám tu zkušenost, že celý proces domlouvání takto těženého dřeva vede k šetrnosti k dřevu, stromům i lesům. Protože vyžaduje pozornost, zájem a péči o každý strom. Lidé, kteří takto stromy vybírají i těží jsou si více vědomi potřebám zase nové stromy sázet a pečovat o ně….i sázet se dá podle měsíčních rytmů. A má to později vliv na kvalitu vzrostlého dřeva…

1 strana, 2 strana, 3 strana