Pozvánka na pracovní skupinu biodynamického zemědělství 17 – 19. 3. 2017 v Praze

Přátelé biodynamického zemědělství,
již delší dobu ve mně zraje myšlenka založit pracovní skupinu zabývající se tématy biodynamického hospodaření. Biodynamiku se snažím již několik let intenzivně studovat. Na Demeter statku Dottenfelderhof u Frankfurtu jsem absolvoval roční kurz biodynamického zemědělství. Následoval rok studia na Univerzitě Kassel- Witzenhausen, kde je biodynamika součástí výuky ekologického zemědělství. Nyní pracuji na biodynamickém statku Schepershof v německém Porúří a jsem dálkovým studentem Zemědělské univerzity v Českých Budějovicích.

Navrhoval bych dvakrát až třikrát ročně víkendové setkání, na jehož programu bychom se podíleli společně tak, aby vybraná témata odpovídala našim otázkám. Setkání bych rozdělil do tří částí. V první části bychom se zabývali studiem textu Zemědělského kurzu i sekundární literatury. Tato část by vždy mohla být doplněna přednáškou vhodného hosta nebo i jednoho z nás. Druhá část by pak sloužila konkrétním tématům, referátům a zkušenostem z praxe. V třetí části bych rád dané téma doplnil krátkou exkurzí nebo praktickou ukázkou.

Program prvního setkání jsem si již dovolil načrtnout a najdete ho v příloze. Pro začátek jsem vybral čtvrtou přednášku ze Zemědělského kurzu a doplnil ji dvěma příspěvky k půdní úrodnosti a hnojení v ekologickém a biodynamickém zemědělství. Dále se pak můžete těšit na referáty svých kolegů z praxe.

Pracovní skupina je určena pro všechny, kteří chtějí na poli biodynamického zemědělství společně studovat a pracovat. Jsou tedy zváni zemědělci, studenti i všichni zájemci o biodynamiku. Budu rád, pošlete-li pozvánku i svým kolegům a přátelům.

Máte-li chuť se k pracovní skupině připojit, závazně se přihlašujte nejpozději do 10. 3. 2017. Příspěvek na stravu a pronájem prostor bude upřesněn dle počtu účastníků na místě. Přihlášky a případné dotazy pište na nebo tel.: +420 777 992 042

17 – 19. 3. 2017
Obec Křesťanů, Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7

Leták v PDF

Na inspirativní první setkání se těší,
Jiří Prachař