Souvislost lidských smyslů s architekturou

5-10-2016

9-10-2016

Lanzarote

Pětidenní zážitkový seminář s cílem prohloubeného poznávání lidských smyslů.

Přednášející: Dr. Hans Jürgen Scheurle a Oldřich Hozman

Cvičení smyslu pro rovnováhu v místech vulkanického kráteru na Lanzarote.

Na semináři se budeme zabývat dvanácti smysly člověka a tím, jaký je vztah lidských smyslů a architektury. Smysly se budeme zabývat teoreticky ale i prakticky cvičeními v terénu. Během semináře také navštívíme různá místa na ostrově Lanzarote. Detailní program a informace o ubytování najdete na letáčku.

Přednášky Dr. Hanse Jürgena Scheurle o smyslech budou vedeny v němčině. Přednášky akad. arch. Oldřicha Hozmana o organické architektuře budou vedeny v angličtině.

Přihlášky: Dr. Hans Jürgen Scheurle, email:

Detailní letáček s programem a informacemi o ceně a ubytování je ke stažení zde (pdf 1,85 MB).