Dbejte na kvalitu vnitřního prostředí

Časopis Můj dům, květen 2004 – Článek navazuje na první díl o principech baubiologie v dubnovém čísle časopisu Můj dům. V tomto pokračování bychom vás rádi seznámili s dalšími vlivy, které baubiologie vnímá jako relevantní faktory ovlivňující kvalitu našeho obytného prostředí.

Článek v PDF