Seznamte se s principy baubiologie

Časopis Můj dům, duben 2004 – V současnosti se v architektuře a stavebnictví stále více prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie, která se k nám začala rozšiřovat z Německa, kde získává velikou popularitu. Baubiologie (stavební biologie) bývá charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Autorem článku je David Eyer.