Duchovně inspirované technologie a étherné síly

20-3-2016

Praha

zveme Vás na večerní seminář Jörga Schrödera

Myšlenky soudobé techniky a  přírodních věd, na nichž spočívají, jsou prostoupeny silami uvězňujícími lidského ducha. Lze již dnes nalézt době odpovídající přístup k  přírodní vědě a na ní založené technice dotýkající se hlubiny lidské bytosti, jež s ní zachází, aniž by byla duše poutána k podpřírodě?

Cesta k archandělem Michaelem inispirované technologii vedoucí ke skutečné zodpovědnosti vědomých lidských bytostí ve vztahu k  působení formotvorných étherných sil a možnostmi jejich zkoumání bude obsahem připravované přednášky Jörga Schrödera.

Jörg Schröder vystudoval obor matematika-fyzika. Zabývá se výzkumem v oblasti formotvorných sil ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Vyvíjí „morální techniku a  technologie“. Na Institutu waldorfské pedagogiky v německém Wittenu absolvoval waldorfskou pedagogiku a eurythmii. Zabývá se malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory. Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a tvorbě zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi.

Místo a čas: Na Špejcharu 3, 177 00 Praha 7

20. března 2016. Zahájení se předpokládá v18h.

Za přednášejícího se na Vaši účast těší,

Oldřich Živný

email: