Projektivní geometrie

14-3-2016

17-3-2016

Praha

Milí přátelé,
v rámci vzdělávání léčebné eurytmie budeme mít ve čtyřech setkáních výuku projektivní geometrie, kterou povede arch. Oldřich Hozman.

Projektivní geometrie pomáhá rozvíjet celostní uvažování a  myšlení. Ukazuje život ve své pohyblivosti. Pomáhá rozvíjet celostní uvažování a myšlení. V příkladech se setkáme spoužíváním čistého, smyslově nezabarveného myšlení. Zažijeme být mimo svoje vnitřní duševní prožívání. Principy projektivní geometrie nás povedou kutváření živé představivosti. Budují schopnost vystavovat si svoje představy pružně a celostně. Vyzkoušíme si, jaké to je dotknout se v myšlení éterného světa tvořivých, život budujících sil. Zažijeme tak oživení svého životního těla. Seznámení se sprincipy projektivní geometrie nám umožní, naučit se komplementárnímu pohledu na skutečnost. Zpřítomníme si nejednostranný způsob nazírání. To nám pomůže vybudovat si tento náhled i ve vztahu ke zdraví. Kurz je vhodný pro každého, kdo se ve své profesi setkává s léčebnými procesy a  s terapií.

Termín je: 14.-17. 3. (pondělí až čtvrtek) vždy v čase 11-12:30h.
Místo konání je:
AS, Hošťálkova ulice 392/1d
Cena výuky: 480,-Kč
S sebou: papíry bez linek velikosti A4, pravítko a obyčejnou tužku.
Kontakt:

Za vzdělávání zve srdečně,
Hana Giteva

Eurythmea z.s.
Sdružení pro antrop. medicínu – IPMT Česká republika
c/o Hana Giteva
U Libeňského pivovaru 1333/3
18000 Praha 8
T: +420 728 22 02 06
E: ,
H: www.eurytmie.cz, www.kpramenumzdravi.cz