Dům jako makový květ

Celostní principy stavby „Koncepce domu je založena na celostním vnímání souvislostí mezi člověkem, architekturou a přírodou,“ vysvětluje Oldřich Hozman. „Návrh stavby bere v úvahu nejen úspory energií, za které platíme penězi, ale i úrovně neměřitelných vlivů jemných energií.“ Proto jsem dbal také na kvalitní estetickou úroveň detailů a vybíral důsledně materiály blízké přírodě i člověku. V článku je dům podrobně popsán včetně půdorysů a rozměrů.

Časopis Domov, září 2015, autor Vít Straňák