Organická architektura

10-5-2010

5-6-2010

Přednáškový cyklus čtyř na sebe navazujích přednášek a jednoho celodenního semináře se konal v Domě osobního rozvoje Maitrea v Praze. Název organická architektura je odvozen od slova orgán a souvisí s duchovní naukou o složení bytostných článků člověka a přírody. Zahrnuje holistický pohled na architekturu a prostředí. Stavby, které mají organický charakter jsou člověku blízké.

V rámci přednášek se seznámíme se základními pojmy víceúrovňového prostředí a vlastnostmi harmonických vztahů v architektuře.

10.5.2010 – Duch místa a duše člověka ve vztahu k prostředí.
Vlastnosti prostředí a architektury jako odraz víceúrovňových článků bytosti člověka. Základní principy organické architektury. Význam přítomnosti duševně duchovní úrovně pro dnešní moderní architekturu a pro vývoj vědomí člověka. Jak rozvíjet tvořivé puzení duše. Význam spojení s osobním cílem a záměrem stavby. Ukázky a příklady rituálů a oslav, jejich účel a vhodné používání při stavbách domů.

17.5.2010 – Krása v architektuře.
Co vytváří náladu architektury. Jak chápat pojem „astrální“ svět ve vztahu k prostředí. Smyslově morální vliv architektury jako umění na člověka a přírodu. Význam používání posvátné geometrie a proporce zlatého řezu. Praktické příklady a práce s barvami, osvětlením, vůněmi, zvukem a dalšími kvalitami působícími na smysly člověka skrze architekturu. Jak harmonicky vytvářet styl a význam estetického souladu v architektuře pro kladný běh událostí spojený se stavbami.

24.5.2010 – Životní éterné síly a architektura.
Princip plynutí životních sil a harmonie proměny tvarů. Význam jazyka gest člověka pro živé působení architektury. Stavby v souladu s rytmem roku a dne. Éterné síly a jejich chápání v mimoevropských kulturách. Inspirace feng shui pro harmonické úpravy bytů a pro návrhy domů. Otázka pojmu zdraví, vitality a životních sil člověka i architektury. Příklady materiálů a technologií podporujících životní éter.

31.5.2010 – Ekologické stavby a zdravé stavební materiály.
Principy solární architektury. Jak může architektura budovat vyvážené sociální vztahy. Plánování nové zástavby na základě znalostí jemných vlastností přírody. Geologické vlastnosti terénu, geopatogenní zóny a vliv přítomnosti spodní vody na bydlení a zdraví. Ukážeme si některé zdravé přírodní stavební materiály, konstrukce a úsporné technologie a konkrétní ukázky realizovaných ekologických staveb. Jak duchovně pracovat s hmotou staveb a s materiály. Význam vědomého úklidu a pořádku na stavbách a láskyplná pozornost a péče o životní prostředí.

5.6.2010 – Sobotní celodenní seminář.
Během celodenního semináře si prohloubíme znalosti všech témat předešlých seminářů. Základním pohledem na organickou architekturu se prolínají úrovně duševně duchovní, astrální, éterická a fyzická. Pro každou z těchto úrovní bude zařazeno v rámci semináře tělesné cvičení. Budeme se tak moci lépe spojit s víceúrovňovými vlastnostmi člověka, architektury a přírody. Po skončení semináře se uskuteční exkurze v prostorách Domu osobního rozvoje Maitrea. Podíváme se na praktické ukázky řešení prostor podle principů feng shui a na zdravé přírodní materiály použité při rekonstrukci domu. Potom bude následovat hodinová venkovní procházka. Navštívíme některá významná energetická místa ve vztahu k tématům semináře.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Pořadatel: Dům osobního rozvoje Maitrea
Cena: 300 Kč za večerní přednášku (platba v hotovosti na místě), Cena 1200 Kč za seminář (po přihlášení 50 % záloha převodem na účet)

Kontaktní email:
Kontaktní telefon: 725 783 506

Přednášky se konají vždy v pondělí od 18.30 hod. do 21.00 hod. a seminář se koná v sobotu od 10 do 21.hod ve velkém sále Domu osobního rozvoje Maitrea v Praze, Týnská ulička 6, Praha 1.

Propagační letáček na tento cyklus přednášek ve formátu PDF