International Forum Men and Architecture

Mnichov

9-3-2010

11-3-2010

V rámci konference a workshopů uskuteční přednášky arch. Hozmana o organické architektuře.