Organické bydlení

Časopis Můj Dům, červenec 2016, text o domě podle projektu akad. arch. Oldřicha Hozmana napsal Vlastimil Růžička.

Stylotvorné prvky tvoří zejména zaoblené rohy, a to nejenom vnější na nároží domu, ale i rohy omítek v interiérech mezi stěnou a stropem. Zaoblené jsou i horní rohy šambrán okolo oken, vnitřní ostění oken nebo horní rohy obložek dveří v interiérech. Tyto opakující se formy sjednocují styl, ve kterém se člověk cítí dobře. Architektura domu je posunuta na vyšší úroveň dobře zpracovaným, kvalitním uměleckořemeslným detailem. Například klempířské oplechování hran střechy nebo oplechování podezdívky je provedené velmi pečlivě. Má na sobě jemnou profilaci. Také zakončení zhlaví trámů je tesařsky dokončené do naprostého detailu.