Plánování nové waldorfské školky ve stávajícím domě s ohledem na okolní pozemek se zahradou, tvorba modelu domu a tvorba modelu zahrady

1-4-2011

3-4-2011

Seminář s Jörgem Schrödrem a Oldřichem Hozmanem ve Zvolenu na Slovensku.

Seminář byl obsahově zaměřen na plánování nového projektu waldorfské mateřské školky. Cílem semináře bylo ukázat metodiku tvorby nových projektů ve skupině. Jedná se o sociální umělecký proces. Celé plánování bylo vztaženo do vztahu k elementárním bytostem místa i k elementárním bytostem domu. Bylo ukázáno a vysvětleno, jak tyto jemné vlastnosti prostředí působí na budoucí vývoj stavby a dějů v budoucím zařízení. Obsahem semináře také byly otázky waldorfského vzdělávání ve vztahu k různým úrovním lidské bytosti. Především jsme mluvili o tom, jaké formy a barvy jsou důležité pro první vývojové sedmiletí malých dětí. Učili jsme se vytvářet formy architektury vhodné pro určitý věk dítěte.

Na semináři jsme se věnovali vhodnému uspořádání místností ke světovým stranám a k danému účelu. Řekli jsme si o tom, jaký vliv má rytmus, proporce a velikost místností na prožívání prostoru. Také jsme mluvili o zdravých stavebních materiálech. O přírodních tepelných isolacích a o úsporných ekologických řešeních vytápění.

Obsahem semináře bylo také plánování zahrady. Plánování s Jörgem mělo několik rovin. učili jsme se zakládat zahradu ve vztahu k elementárním bytostem. Dále jsme se učili tvořit záměr a kompozici zahrady na základě spojení s inspiračním světem andělů. Vytvářeli jsme model zahrady ze sochařské hlíny.

Věnovali jsme se také biodynamickému zemědělství a udržování zahrady ve zdravém stavu.

Jörg Schröder jde opravdu do hloubky. Absolvoval jsem s ním již několik podobných seminářů a čerpám mnoho z jeho znalostí a inspirace. Dva roky jsem u něj také s mojí partnerkou Annou studoval eurytmii. Na jeho stránky se můžete podívat, jsou to www.anaelis.de.

S jakýmikoli dotazy se můžete obrátit přímo na organizátory tohoto semináře, Patricii +421 948 396022 a Michala +421 907 228449 () ze Zvolenu. Seminář se bude konal od 1.4. (od 17 hodin) do 3.4. 2011 (do 17 hodin).

Letáček v PDF