Biologicko dynamické zemědělství a utváření krajiny, utváření zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi

30-3-2011

1-4-2011

Seminář s Jörgem Schrödrem v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie".

Konalo se v Camphillu v Českých Kopistech (www.camphill.cz). Adresa: Camphill České Kopisty, České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice

Podrobnosti a informace Vám poskytne: Jörg Herman Schröder, , +492921769479 , www.anaelis.de

Informační letáček najdete zde. Informace o biologicko dynamickém zemědělství najdete zde.

Na semináři jsme se dozvěděli o principech biologicko dynamického zemědělství. Hovořili jsme o významu vápníku a křemíku pro přírodu. Vápník zprostředkovává vlhké procesy a křemík suché a teplé procesy v přírodě. Probrali jsme co to jsou síly růstu a síly zrání v přírodě. Utvářeli jsme souvislosti a podmínky pro elementární bytosti vodního živlu a vysvětlili jsme si jejich důležitost pro tvorbu vlhkosti v zemědělství. Dozvěděli jsme se také jak se používají tak zvané biologicko dynamické preparáty pro podporu procesů, které se odehrávají při růstu rostlin. A také při regulaci vlhkosti ve stavbách. Seminář se bude na farmě v Českých Kopistech opakovat a bude navazovat na probranou látku.