Role estetiky a prožitků lidské duše ve vztahu ke konceptu tzv. trvale udržitelné architektury

Termín: 24.3.2011

Z obsahu přednášky: duchovní principy v tvorbě člověka, materiály přinášející zdraví člověku, technologický aspekt budovy – zateplení domu a vytápění.

Přednáška se konala 24.3.2011 od 14.30 do 16 hodin v rámci mezinárodního setkání studentů vysokých škol ekonomických směrů a managementu (OIKOS International). Přednáška se uskutečnila v rámci prohlídky nově zrekonstruovaného Domu osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1. Přednáška a exkurze byly v anglickém jazyce.