Plánování nové waldorfské školky ve stávajícím domě s ohledem na okolní pozemek se zahradou

3-12-2010

5-12-2010

Návrh loga pro školku na podkladě celkového plánu

Seminář s Jörgem Schrödrem a Oldřichem Hozmanem se konal ve dnech 3.12. (od 9 hodin) – 5.12. (do 16 hodin) ve Zvolenu na Slovensku.

Seminář byl obsahově zaměřen na plánování nového projektu mateřské školky. Celý proces plánování byl vztažen do vztahu k elementárním bytostem místa i k elementárním bytostem domu. Bylo ukázáno a vysvětleno, jak tyto jemné vlastnosti prostředí působí na budoucí vývoj stavby a dějů v budoucím zařízení. Obsahem semináře byly otázky waldorfského vzdělávání ve vztahu k různým úrovním lidské bytosti. Především jsme mluvili o tom, jaké formy a barvy jsou důležité pro první vývojové sedmiletí malých dětí. Učili jsme se vytvářet formy architektury vhodné pro regenerační životní síly člověka a pro určitý věk dítěte.

Na semináři jsme se věnovali metodice plánování a vhodnému uspořádání místností ke světovým stranám a k danému účelu. Mluvili jsme o tom, jaký vliv má rytmus, proporce a velikost místností na prožívání prostoru. Také jsme mluvili o zdravých stavebních materiálech. O přírodních tepelných isolacích a o úsporných ekologických řešeních vytápění.

Součástí semináře bylo ukázat východiska a proces navrhování grafického loga na podkladě celkového plánu.

S jakýmikoli dotazy se můžete obrátit přímo na organizátory tohoto semináře, Patricii +421 948 396022 a Michala +421 907 228449 () ze Zvolenu. Letáček je ke stažení zde.