Přednáškový cyklus Celostní architektura

9-3-2006

30-3-2006

Městské knihovně v Praze. Podtitul: obytný prostor v řádu přírody. Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním. Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, čtvrtky 19.00 – 20.30., vstupné 35 Kč. Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého bydlení.9.3.2006 – Energie krajiny, tvořivost a bytost člověka. O podstatě tvorby. Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny a novodobé možnosti plánování celostní architektury. Význam pozornosti a vnitřní péče o obytný prostor. Jak lze chápat genius loci místa. Vliv kvality myšlenek na dílo.16.3.2006 – Význam sakrální geometrie v architektuře Souvislosti rytmů v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a  proporce. Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna. Význam opakujících se cyklů pro život člověka. Myšlenka, zvuk a tvar jako nositelé informace o kvalitě prostředí.23.3.2006 – Umění harmonického plánování Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Vlastnosti vnímání archetypů prostoru. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek. Příklady harmonických staveb. Význam rituálů při zakládání staveb.30.3. 2006 – Živé stavby a zdravé materiály Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Vliv a  eliminace elektrosmogu. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Význam posuzování a měření kvalit celistvosti metodou Bovis. Význam duchovní péče o materiály a prostor.