Celostní architektura (holistic architecture)

Text ze sborníku mezinárodní konference „Zdravé domy“ v Brně, 2006

Celistvost je odvozena od slova cella. Je to výraz, který v sobě nese informaci o tom, že tomu co je celé ve vztahu k celku nic nechybí. Cella znamená buňku – celistvou formu schopnou svého vlastního rozvoje. V architektuře je cela místností, obsahující vše potřebné.

Význam slova „zacelovat“ vyjadřuje schopnost přírody uvádět do původního „zdravého“ stavu. Celostní architektura zohledňuje všechny jevy. Je svým principem preventivní a tvůrčí. Zdůrazňuje nutnost pohledu na celého člověka i prostředí.

V článku se dozvíte o tom, co obsahuje pojem celostního plánování architektury. Text je doplněn fotografiemi realizací.