René Močuba

Vážený pane Hozmane,

děkuji za Váš cyklus přednášek v Městské knihovně, který byl pro mě nesmírně inspirativní. Nejprve jsem se domníval, že půjde „jen“ o feng shui, ale až zpětně oceňuji Váš široký záběr, přesah a komplexnost celé holistické architektury. Tedy ne architektury vytržené z kontextu, ale architektury jako nedílné součásti celostního přístupu k životu. Naštěstí i v době typových domů na klíč stále existují architekti, kteří se vracejí zpátky ke kořenům a archetypům života, tedy k tomu, co jsme stále ještě schopni vnímat jako cosi úplně přirozeného.

Se ženou si sami navrhujeme dům a já mám vlastně největší radost z toho, že se nám potvrzují naše vlastní pocity. Myslím tím to, že principy holistické architektury, se kterými jsem se seznámil na Vašich přednáškách, cítím nevysvětlitelně jako správné a přirozené, tedy živé a radost mám tedy především z toho, že můžu věřit vlastní intuici. I tak Vaše přednášky působí, jako jakési zpětné potvrzování vlastního prociťování a umění naslouchat svým pocitům. Za tuto osvětovou práci Vám patří velký dík.