SEMINÁŘ ZÁKLADŮ STUDIA VLASTNÍ Biografie – 12 let před a 12 let po 33 roku života.

Termín: 5-6-2015 až 7-6-2015

na Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm

lektor: Jörg Hermann Schröder

Milí přátelé,

zveme vás srdečně na Dvůr Hradisko ke společnému setkání u příležitosti konání semináře o poznání práce na vlastní biografii..

Prosím vás o potvrzení účasti a objednávku ubytování na tento mail:

MVDr. Pavla Lunterová
Veterinární služba
se zaměřením na celostní péči o pacienta a jeho okolí
Dvůr Hradisko – hospodářský dvůr a rodinný penzion
Tel.: 777 674686
www.dvurhradisko.cz

Zde je letáček na seminář o biografii.

Zde je letáček z minulého kurzu eurythmie z března 2015.