Sensoium dvanácti smyslů, Vikýře PLAY

28-3-2013

Zveme Vás na prohlídku Sensoria dvanácti smyslů na výstavě Vikýře PLAY.

v Malostranské besedě v Praze

Fotografie Sensoria dvanácti smyslů z výstavy v domě u Kamenného zvonu v Praze.

Otevření výstavy v Malostranské besedě je od 28. 3. 2013

Výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě v Praze navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a  zahraničními umělci. Od roku 2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě. Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.