Jarní cyklus přednášek ak.arch. Oldřicha Hozmana s názvem Celostní architektura

v Městské knihovně v Praze

8-4-2013

11-5-2013

V termínech 8., 22., 29.4. a 6.5. 2013 a celodenní seminář zahrnující všechny čtyři přednášky bude v sobotu 11.5.2013.

Cílem přednášek je přiblížit posluchačům ekologické řešení staveb rozšířené o pojem celostní architektura. Jak mohou stavby odrážet naše duchovní, duševní, vitální a fyzické potřeby? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví? Cyklus přednášek na sebe tematicky navazuje.

8.4.2013 – Duchovní vlastnosti architektury

Lidské zdraví a duchovní síly, význam tvorby posvátného prostředí, rituály a oslavy při započetí staveb. Důležitost našeho vnitřního spojení se svým životním cílem pro jasnost zadání stavby. Význam záměru pro zdárný průběh výstavby. Podstata řemesel, význam ruční uměleckořemeslné tvorby pro duchovní rozvoj a zdraví člověka. Příklady celostního pojetí ekologické architektury.

22.4.2013 – Duševní kvality v architektuře

Jak pomáhá našemu duševnímu životu prožívání krásna v prostředí? Udržování zdraví a rozšířené vnímání našimi smysly. Jaké podněty v architektuře působí harmonicky? Tvorba prohlubující vnímání tvarů, barev a zvuků okolo nás. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání prostředí. Sociálně morální působení architektury. Harmonické rozměry při navrhování staveb. Jak můžeme duševně spolupracovat s tvořivými elementárními silami přírody v architektuře? Význam jasnosti záměru pro rozvoj tvořivosti a pro zdárné dokončení staveb.

29.4.2013 – Životní síly v krajině, architektuře a člověku

Jak vybírat vhodný pozemek? Co je to vitální životní síla místa a životní energie v krajině? Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii ve feng shui a v jiných celostních naukách o  tvorbě prostředí. Co jsou to utvářející a odbourávající životní síly? Jak s  nimi můžeme pracovat při vytváření zdravé architektury? Jak správně utvářet prostorové uspořádání místností v domě ve vztahu k rytmu dne a roku.

6.5.2013 – Ekologické vlastnosti stavebních materiálů, celostní pohled na ekologickou architekturu.

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z  pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů, které mají dobrý vliv na lidské zdraví. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z  celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Přizpůsobení staveb geologickým změnám a spodní vodě v podloží. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti na fyzické úrovni o  náš obytný prostor.

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 21 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

11.5.2013 – Celodenní seminář Celostní architektura

Cílem semináře je prohloubení tvorby prostředí z celostního pohledu na ekologii a zdraví.

Celodenní seminář shrnuje témata čtyř předešlých večerních přednášek. Přiblížíme si souvislosti mezi naším vnímáním a duševně – duchovními, citovými, vitálními a fyzickými kvalitami architektury. Součástí celodenního semináře budou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí.

Po ukončení semináře bude od 18 do 19.30 hodin navazovat vycházka do blízkého okolí v centru Prahy. Podíváme se na místa, která mají vztah k tématům přednášky. Od 19.30 do 20 hodin navštívíme zrekonstruovaný Dům osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu. Následně bude možné zůstat na besedu k tématům semináře v tamní restauraci. Na procházku po centru Prahy mohou přijít i ti, co se celodenního semináře neúčastnili. Sraz dude v 18 hodin před budovou Městské knihovny.

Seminář se bude konat v sobotu od 12 do 18 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

letáček v pdf formátu (149 kB) je ke stažení zde

pozvánka Městské knihovny na přednášky bude ke stažení zde