Sensorium dvanácti smyslů člověka v Linci

Termín: 14.6.2012 až 20.9.2012

Letos v létě můžete navštívit rozsáhlou akci a významnou událost v historii projektu, kterou je výstava nazvaná Labyrint smyslů (v Rakousku pod názvem Sinnesrausch). Výstava se uskuteční v hornorakouském Linci, ve významném kulturním centru OÖ Kulturquartier (www.ooekulturquartier.at), a to u příležitosti slavnostního otevření této galerie vznikající spojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus (www.ok-centrum.at) a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof (www.ursulinenhof.at). Výstava bude pro veřejnost otevřena od 14. 6. do 20. 9. 2012. Bude se jednat o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z cyklu ORBIS PICTUS aneb…, v rámci kterého se na ploše více než 6000 m² představí šest výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium). Záštitu nad výstavou Labyrint smyslů přijal hejtman Horního Rakouska Josef Pühringer, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor partnerského města České Budějovice Juraj Thoma a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Aktuální informace o výstavě najde na www.orbis-pictus.com.

  • Sensorium, které je součástí této výstavy uvádí návštěvníky do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňuje jim celostní pohled na lidskou bytost. Průvodcem touto problematikou budou kvalifikovaní kustodi, kteří budou u Sensoria přítomni. Objekt byl inspirován naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, a dílem Pansofia J. A. Komenského. Více o dvanácti smyslech a seminářích na toto téma najdete zde.

Několik vybraných odkazů na články a videa uveřejněná v rakouských médiích.