Veletrh hospodářského využití konopí KONO-BUSINESS 2005

20-5-2005

v 13.30 hodin, České Budějovice.

Přednáška v rámci konference o použití konopí. Využití konopné vlny ve stavebnictví – zkušenosti a doporučené konstrukce.