Celostní architektura – Obytný prostor v řádu přírody

13-10-2005

3-11-2005

Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a  jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním.
Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky 17.00 – 18.30.
Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k  plánování zdravého bydlení.

13. 10. 2005 –
ENERGIE KRAJINY A BYTOST ČLOVĚKA.
Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny.
Pozornost a vnitřní péče o obytný prostor. Genius loci místa.

20. 10. 2005 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE V ARCHITEKTUŘE.
Rytmus v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a proporce.
Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra
a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna.

27. 10. 2005 –
UMĚNÍ HARMONICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.
Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek.

3. 11. 2005 –
ŽIVÉ STAVBY A ZDRAVÉ MATERIÁLY.
Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Vliv elektrosmogu.