Voda v domě

Časopis Můj dům, prosinec 2005 – Voda v trubkách se do domů postupně dostávala až po roce 1900. Předtím byly používány studny, dřevěné žlaby nebo nádrže na pozemku či v jeho blízkém okolí. Voda byla k použití do domu přinášena a ven zase odnášena v nádobách v podstatně menším množství než dnes. Mělo to svůj smysl a nebylo to zbytečné. Na druhou stranu dnes ale můžeme ovlivnit, jaká voda nám z kohoutku poteče. Při takové úvaze je na místě střídmost a rozvaha.