Základy modelování organických forem

5-5-2012

celodenní seminář s akad.arch. Oldřichem Hozmanem

od 10 do 19h

"Metamorfóza" – vývojová řada základních goetheanistických tvarů v modelování.
Seminář pro studenty ČVUT, architekty, učitele výtvarné výchovy a řemesel, umělecké terapeuty, studenty uměleckých a waldorfských škol, studenty eurytmie, studenty architektonických škol a designu a dalších zájemců. Seminář je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního školení. Během semináře budeme mít možnost v sobě odhalit za pomoci modelování s hlínou vnitřní smysl pro plasticitu a živé tvary. Po celou dobu našeho společného poznávání světa tvarů nás budou provázet čtyři základní principy modelování organických tvarů:
plná koule, dutá koule, plocha a dvojitě prohnutá plocha.

Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat v jasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být patrná v celém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle k činům. Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo. Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo s kamenem.

Přihlášky na seminář: www.cips.cvut.cz
Bechyňova 3, Praha 6, Studentský dům – vchod za rohem vedle poliklinky

Pozvánka je ke stažení zde . Letáček a doprovodný text organizátora CIPS ČVUT je ke stažení zde.