Tóny a architektura, planetární hudba a proporce v architektuře

11-5-2012

13-5-2012

s Jörgem Schrödrem v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie".

Jak souvisí proporce v architektuře s vhodným šířením zvuku. Jak ovlivňuje tvar a rozměry místností vhodnou barvu zvuku a lidského hlasu. Jaké jsou souvislosti mezi proporcemi staveb a tóny. Původ tónů a souvislosti se silami planet. Posvátná geometrie. Seminář se bude zabývat jemnými souvislostmi mezi harmonickými proporcemi staveb a člověka. Jak ovlivňuje zdraví člověka pobyt ve správně utvářené architektuře. Jaké jsou souvislosti mezi věkem člověka a různými vhodnými proporcemi. Praktické použití ve školních budovách pro vhodné rozměry tříd podle věku dětí. Proč je například důležité pracovat s modelací barvy hlasu vyučujích pro různý věk žáků? Jak tomu mohou pomoci proporce učebny?

Přihlášky a informace: MUDr. Jiří Luňák, 605 707 391, , cena semináře je 2.500,- Kč.

Koná se ve Studiu ARC, akad.arch.Oldřich Hozman, Na Zájezdu 16, Praha 10

Letáček je ke stažení zde