Zdravé bydlení

Časopis Můj dům, listopad 2004 – Stavbu domu je dobré vnímat jako součást širšího prostředí. Příroda je celkem, který má své vlastní zákonitosti, svůj řád a rytmus. Za zdravé lze považovat takové domy, v kterých se člověk nejen dobře cítí, ale které jsou zároveň v harmonii se svým okolím. Tento článek je zaměřen na celistvý vztah člověka k přírodě, na použité materiály a druhy možných konstrukcí stěn.