Architektura pro život – Harmonické bydlení současnosti

26-10-2004

16-11-2004

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky 17.00 – 18.30.
Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého bydlení.

26.10.2004 –
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, BAUBIOLOGIE
A PŘIZPŮSOBENÍ STAVEB GEOPATOGENNÍM ZÓNÁM.
Současná doba přináší možnosti ekologického stavění. Domy můžeme stavět z  přírodních materiálů a provozovat je s nízkou spotřebou energie. Ve stavebnictví se prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie. Součástí této celostní vědy jsou také znalosti o přizpůsobení staveb umělým elektromagnetickým polím a geopatogenním zónám.

2.11.2004 –
VYUŽITÍ UMĚNÍ FENG SHUI PŘI NAVRHOVÁNÍ DOMŮ, VÝZNAM TVARU KRAJINY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY, VLIV POHYBU SLUNCE NA LIDSKOU PSYCHIKU A ARCHITEKTURU.
Feng shui je tradiční čínská nauka o harmonickém sladění člověka s jeho obytným prostředím. Mnoho z jejích hlavních principů nám může být inspirací při  plánování našich domovů. Naučíme se lépe vnímat energii krajiny a vybírat vhodný pozemek. Pochopením jejích zásad snadněji porozumíme rytmům přírody, pohybu Slunce po obloze a přizpůsobení našeho obydlí řádu přírody.

9.11.2004 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE, HARMONIE STAVEB A POHYB ČLOVĚKA V ARCHITEKTUŘE, PROPORCE ŘÁDU PŘÍRODY.
Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu staveb. Harmonická architektura všech věků dodržovala zásady vhodných poměrů. Dozvíte se o vlastnostech vyváženého poměru zlatého řezu. Vysvětlíme si, jak souvisí pojem oktávy s proporcemi staveb. Geometrická harmonie souvisí s pohyby přírodních sil.

16.11.2004 –
VLASTNOSTI ENERGIE KRAJINY A MOŽNOSTI JEJICH POZNÁVÁNÍ, VÍCEÚROVŇOVÉ VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ A ČLOVĚKA.
Stejně jako je člověk víceúrovňovou bytostí, lze tak chápat i krajinu. Porozumíme-li základům tohoto pohledu, nalezneme mnoho společného při hledání vhodného místa pro dům, člověka a harmonii s energií krajiny. Seznámíme se s  příklady fyzických, vitálních, citových a duševně-duchovních kvalit prostředí.