Příspěvky od Oldřich Hozman

Zdravé bydlení

Časopis Dům a zahrada, září 2008 – Skutečný význam spojení ”žít zdravě“ je mnohem širší, než jak jej možná vnímáme. Správná životospráva, dostatek pohybu, pravidelné lékařské prohlídky – to vše souvisí výhradně s naším tělem. Ovšem to, co stav našeho těla z největší části ovlivňuje, je prostředí, ve kterém se nacházíme, ve kterém žijeme. Zdravě žít totiž znamená […]

Zdravé bydlení a elektromagnetická pole

Časopis Můj dům listopad 2004 – V lidském těle se přinášejí informace, které řídí jeho činnost, pomocí elektrických impulzů. Proto mají na fungování celého organismu rušivý vliv umělá elektromagnetická pole v budovách. Před jejich účinky je tedy dobré se chránit, zvlášť v časech a v místech určených k odpočinku… Elektrosmog (PDF)

Zdravé bydlení

Časopis Můj dům, listopad 2004 – Stavbu domu je dobré vnímat jako součást širšího prostředí. Příroda je celkem, který má své vlastní zákonitosti, svůj řád a rytmus. Za zdravé lze považovat takové domy, v kterých se člověk nejen dobře cítí, ale které jsou zároveň v harmonii se svým okolím. Tento článek je zaměřen na celistvý vztah člověka k přírodě, […]

Dbejte na kvalitu vnitřního prostředí

Časopis Můj dům, květen 2004 – Článek navazuje na první díl o principech baubiologie v dubnovém čísle časopisu Můj dům. V tomto pokračování bychom vás rádi seznámili s dalšími vlivy, které baubiologie vnímá jako relevantní faktory ovlivňující kvalitu našeho obytného prostředí. Článek v PDF

Seznamte se s principy baubiologie

Časopis Můj dům, duben 2004 – V současnosti se v architektuře a stavebnictví stále více prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie, která se k nám začala rozšiřovat z Německa, kde získává velikou popularitu. Baubiologie (stavební biologie) bývá charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Autorem článku je David […]

Dům je bytost

Časopis Můj dům, květen 2003 – Každý obytný prostor v sobě zahrnuje mnoho vlastností vyvěrajících z podstaty přírody. Posouzení kvality bydlení hodnotíme nejenom podle viditelných forem, ale také intuitivně na základě podvědomých zkušeností. Uvedené tvrzení se pokusím doložit na příkladu konkrétní stavby. Článek v PDF