Biologicko dynamické zemědělství a utváření krajiny, utváření zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi

8-10-2011

9-10-2011

Seminář s Jörgem Schrödrem v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie".

Konalo se v Camphillu v Českých Kopistech (www.camphill.cz). Adresa: Camphill České Kopisty, České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice

Podrobnosti a informace Vám poskytne: Jörg Herman Schröder, , +492921769479 , www.anaelis.de

Informační letáček najdete zde. Informace o biologicko dynamickém zemědělství najdete zde.

Na semináři jsme se dozvěděli o principech biologickodynamického zemědělství. Hovořili jsme o významu a kvalitě výživy pro budoucího člověka. Probrali jsme co jsou to utvářející a regenerující síly v přírodě. Utvářeli jsme vrstvený kompost a vysvětlili jsme si jeho důležitost pro zemědělství. Dozvěděli jsme se také jak se používají tak zvané biologickodynamické preparáty pro podporu procesů, které se odehrávají při růstu rostlin. Seminář se bude v Českých Kopistech opakovat a bude navazovat na probranou látku.