Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Změna základ života

Časopis Můj dům, únor 2003 – Správný dům je „bytostí“, která reaguje na měnící se požadavky svých obyvatel. Pokud může být vnitřně upravován podle konkrétních potřeb rodiny, stává se totiž živým organismem. Nemusíte se však pouštět do rozsáhlých stavebních úprav. Stačí, když se nebojíte realizace nových myšlenek. V článku nalezenete reportáž o novostavbě nízkoenergetického domu navrženého studiem ARC.

Lidské obydlí pro člověka a přírodní síly

Sborník Obce křesťanů Okruh a střed 2/2002 – Když pozoruji krajinu všímám si kopců a údolí, polí a mezí mezi nimi, nebe a země. Vždy jsou to pro mě dvě kvality, mezi kterými rozlišuji a na základě kterých usuzuji co převládá a zda jsou v harmonii. Pro rozhodování dnešního člověka to jsou většinou prvotní kvality uchopitelného světa. Ten má však také svůj protiklad. Stejný princip polarity můžeme zažívat při vnímání nehmotné stránky života.

Rozum a cit jsou také doplňkové skutečnosti. Každý známe rozdíl mezi radostí a zármutkem nebo mezi chamtivostí a skromností. Doplňující se polarita dějů je základem našeho vnímání a pojmenovávání přírodních souvislostí světa. Vše živé si hledá v rytmu přírody svůj rovnovážný stav.

Článek pojednává o tom, jak člověk může vnímat svým dnešním vědomím jemné síly přírody.