Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Dbejte na kvalitu vnitřního prostředí

Časopis Můj dům, květen 2004 – Článek navazuje na první díl o principech baubiologie v dubnovém čísle časopisu Můj dům. V tomto pokračování bychom vás rádi seznámili s dalšími vlivy, které baubiologie vnímá jako relevantní faktory ovlivňující kvalitu našeho obytného prostředí.

Článek v PDF

Seznamte se s principy baubiologie

Časopis Můj dům, duben 2004 – V současnosti se v architektuře a stavebnictví stále více prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie, která se k nám začala rozšiřovat z Německa, kde získává velikou popularitu. Baubiologie (stavební biologie) bývá charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Autorem článku je David Eyer.

Harmonie zlatého řezu

Časopis Můj dům, březen 2004 – Optimální proporce, řád přírody – pojmy, které zajímaly stavitele všech dob. Pokud pozorujete přírodu, třeba tvary stromu nebo lidského těla, můžete si všimnout určitého řádu v poměrech jejich jednotlivých částí. Právě v poměrech těchto jednotlivých částí nalézáme zlatý řez. Více se o krásných proporcích dozvíte v článku na téma zlatého řezu.

Klíč ke správnému vchodu

Časopis Můj dům, červenec 2003 – Hlavní dveře a vstup jsou pro stavbu nebo byt jedním z nejdůležitějších míst. Jde o oblasti, kudy se do domu dostává velká část vitální energie. Pro člověka je to prostor přeladění mezi vnějškem a vnitřkem. Krásný a prostorný vstup nás dovede výborně naladit.

Všechny vlastnosti krajiny

Časopis Můj dům, březen 2003 – Podle jakých kritérií si v krajině hledáme vhodné místo pro bydlení? Pro naše běžné rozhodování jsou důležité prvotní viditelné kvality daného místa. Existují však i další důležité aspekty, které nejsou na první pohled tak dobře patrné. Celistvá kvalita prostředí má více úrovní, které je možné charakterizovat jako fyzickou, vitální a psychickou rovinu. Jako příklad si uvedeme pohled na krajinný celek motolského údolí na západní straně Prahy.

Dům je bytost

Časopis Můj dům, květen 2003 – Každý obytný prostor v sobě zahrnuje mnoho vlastností vyvěrajících z podstaty přírody. Posouzení kvality bydlení hodnotíme nejenom podle viditelných forem, ale také intuitivně na základě podvědomých zkušeností. Uvedené tvrzení se pokusím doložit na příkladu konkrétní stavby.

Kouzlo správné parcely

Časopis Můj dům, duben 2003 – Kvalitu místa určeného pro stavbu domu nejvíce ovlivňuje sklon pozemku a jeho orientace ke světovým stranám. Rovněž je vhodné zjistit, zda sklon terénu zajišťuje přirozenou ochranu před převládajícími větry. Výběrem ideálního pozemku se zabývá i čínské učení feng-šuej. Podle jeho zásad je jedním z významných vodítek přítomnost symbolické hory za zády a symbolického jezera před námi. O co vlastně jde, se dočtete v článku.

Magie anthroposofických staveb

Krystalické architektonické formy promlouvající svým vlastním jazykem. Co se skrývá v jejich tvarech a barvách? Je to vztah stavby k člověku, odraz jeho skrytě vnímaných rytmů a proporcí…Článek obsahuje povídání o principech organické architektury. Vznikl po cestě po Camphillech*. Jsou to centra pro mentálně postižené nacházejících se v různých zemích po celém světě. Stavby v těchto sociální centrech mají léčivé účinky. Promlouvají k článkům bytosti člověka. Principy této architektury vycházejí z duchovní nauky o člověku – anthroposofii.

*Camphill, tento název se užívá podle místního jména vesničky Camphill v Anglii, kde vzniklo první zařízení tohoto druhu po druhé světové válce.

Energie krajiny areálu FN Motol v Praze 5

Cílem projektu „Zdravá nemocnice“ je připravit návrhy vedoucí k harmonizaci celkového prostředí a tím napomoci zlepšení procesu léčení. Studie energie krajiny areálu Fakultní nemocnice Motol v Praze je podkladem pro další uvažování o vhodnosti a přiměřenosti lidského chování při plánování úprav v daném místě. V rámci průzkumu pojmenovává úrovně našeho chápání a prožívání prostoru. A to jak ty viditelné, tak ty méně uchopitelné.

Cílem je zmapovat, rozpoznat a pojmenovat vlastnosti daného území a formou studií nabídnout možná řešení. Ve výsledku by se mělo jednat o možnosti při úpravách zeleně, parkových úprav, výtvarných děl, drobných staveb a humanizaci vnitřního i vnějšího prostředí.

Změna základ života

Časopis Můj dům, únor 2003 – Správný dům je „bytostí“, která reaguje na měnící se požadavky svých obyvatel. Pokud může být vnitřně upravován podle konkrétních potřeb rodiny, stává se totiž živým organismem. Nemusíte se však pouštět do rozsáhlých stavebních úprav. Stačí, když se nebojíte realizace nových myšlenek. V článku nalezenete reportáž o novostavbě nízkoenergetického domu navrženého studiem ARC.