Ekologické stavby v širších souvislostech

Termín: 21. 11. 2015

Seminář o celostním pojetí architektury

Místo: Městská knihovna v Praze

Seminář akad. arch. Oldřicha Hozmana se bude věnovat prohlubenému pohledu na ekologické stavby. Ukážeme sI několik konkrétních postavených domů. Na příkladech z průběhu jejich výstavby bude popsáno, jaký širší přesah může ekologické pojetí architektury mít. Obsah semináře povede k prohlubujícímu chápání pojetí zdravých staveb dneška. Téma semináře naznačí směry možného vývoje v oblasti organické architektury. Přednáška bude obsahovat příklady realizovaných staveb a interiérů z přírodních materiálů.

Na obrázcích výše je jeden z domů, který bude na přednášce představen.

Po přednášce bude následovat od cca 18.30 h prohlídka a beseda v restauraci Maitrea, (Týnská ulička 6, Praha 1).

Seminář se koná v sobotu 21.11.2015 od 13.15 do 18 hod v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 200,- Kč. Informace: 257 532 908, 257 532 013, pokladna: 222 113 425, 222 113 377, rezervace: www.mlp.cz

Plakátek Městské knihovny ve formátu pdf je ke stažení zde (2 MB).