Podzimní cyklus přednášek akad. arch. Oldřicha Hozmana na téma Celostní architektura

11-10-2010

6-11-2010

Cesta ke zdravému prostředí

Cílem přednášek bylo přiblížit posluchačům pojem celostní architektura. Jak mohou stavby naplnit naše duchovní, duševní, vitální a fyzické potřeby? Je dnešní pojetí ekologického stavitelství dostatečné? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví? Přednášky jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových ekologicky orientovaných staveb v hlubší harmonii s přírodou. Program byl doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb. Cyklus přednášek na sebe tématicky navazoval.

11.10. 2010 – Jaký význam mají duchovní vlastnosti prostředí pro člověka.

Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru v architektuře. Jaký význam mají různé oslavy ve vztahu ke stavbám? Důležitost našeho vnitřního spojení s naším osobním životním cílem pro podstatu zadání stavby. Jak navázat vztah s geniem loci místa? Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb v harmonii s naším okolím.

18.10. 2010 – Jak člověk prožívá duševní kvality v architektuře?

Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě? Krása rozměrů v architektuře. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání prostředí. Harmonické poměry a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Lidské smysly a symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Jak můžeme spolupracovat s tvořivými elementárními silami přírody v architektuře. Zlepšení našeho bydlení láskyplnou pozorností ve vztahu k místu. Význam záměru pro rozvoj tvořivosti a pro zdárné dokončení staveb.

25.10. 2010 – Jak lze vnímat a chápat vitální síly v krajině a v člověku?

Jak vybírat vhodný pozemek? Co je to vitální síla místa a životní energie v krajině? Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii ve feng shui a v jiných celostních naukách o tvorbě prostředí. Co jsou to utvářející a odbourávající éterné síly? Jak s nimi můžeme pracovat při vytváření zdravé architektury. Jak správně utvářet prostorové uspořádání místností v domě ve vztahu k rytmu dne a roku.

1.11. 2010 – Co znamená celostní pohled na ekologické vlastnosti architektury?

Přednáška ke stažení ke studijním účelům, soubor v pdf, velikost 12 MB

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o náš obytný prostor.

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

6.11. 2010 – Celodenní seminář Celostní architektura

Cílem semináře je, jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví?

Celodenní seminář shrnuje témata tří říjnových a jedné listopadové přednášky. Přiblížíme si souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Součástí semináře jsou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí. Obsahem celodenního semináře je zopakování všech témat z předešlých čtyř večerních přednášek.

Po ukončení semináře bude od 17 do 19 hodin navazovat vycházka do blízkého okolí v centru Prahy. Podíváme se na místa, která mají vztah k tématům přednášky. Od 19 do 20 hodin navštívíme zrekonstruovaný Dům osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu. Následně bude možné zůstat na besedu k tématům semináře v tamní restauraci.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně nebo v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Letáček ke stažení