Prostor – chrám člověka

Příspěvek do sborníku Okruh a střed, 4/2009

K tomu, jak prostor chápeme patří různá gesta a postoje. Jak zažíváme trojrozměrnost. Tělesné výrazové formy a architektura. Živá tvořivost a vznik stylu staveb. Duševní péče o prostor. Kompozice chrámu a lidská postava. Oživlý prostor.