Co lze vnímat pod pojmem zdravé prostředí

Příspěvek ze sborníku mezinárodní konference „Zdravé domy“ v Brně, květen 2009.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit pojem „zdravé prostředí“ z celostního pohledu. Holistický pohled na prostředí bere v úvahu i jemné, nefyzické vlastnosti světa ve kterém žijeme. Správné konání je, když se dovedeme ve svém myšlení a cítění spojit s tím, co je v pojmu objektivního.

Východiskem pro objektivní chápání pojmu „zdravý“ nám je, že cítíme živost prostředí. Pojem slova živý (Živa, prána, čchi) vyjadřuje na pocitové úrovni samu podstatu pojmu zdravý, vyjadřuje radost a plnost života naplněného tvořivou a radostnou náladou a vitální energií. To co chápeme jako zdravé je harmonické a vyvážené jak na fyzické, tak na duševní úrovni.