Seminář modelování tvarů kostí

2-7-2011

6-7-2011

Studium životních sil, které působí na utváření kostí člověka.

Seminář vedla Jana Koen.

Pětidenní seminář pro veřejnost, učitele výtvarné výchovy a řemesel, umělecké terapeuty, studenty uměleckých a waldorfských škol, studenty eurytmie, studenty architektonických škol a designu a dalších zájemců. Seminář je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního školení.

V tomto semináři jsme navázali na loňský kurz ve kterém jsme poznali základní přírodní tvary a jejich vývoj (metamorfozu) ve světě všeho živého. Téma semináře bylo, jak působí živé utvářející síly při vzniku tvarů kostí. Cílem semináře bylo naučit se umělecky používat přirozené síly přírody. Zabývali jsme se postupnou proměnou tvarů  (metamorfózou) různých částí kostí. Studovali jsme, jak na sebe v těle prostorově navazují. Na semináři jsme modelovali různé části kostí. Dělali jsme různá cvičení na uvědomění si sil, které na utváření kostí působí. Seminář byl vhodný pro architekty, sochaře, výtvarníky, studenty uměleckých škol a všech zájemců, kteří se zajímají o organické tvarování a o organickou architekturu a design.

Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat v jasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být patrná vcelém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle kčinům. Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo. Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo s kamenem.

Cena pětidenního semináře byla 2.500,-Kč. Počet zájemců byl z prostorových důvodů omezen na 25 účastníků. Společně spřihlášením prosíme o zaslání zálohy ve výši 1000 Kč, na účet číslo: 1606305153/0800. Přihlášky byly přijímány do 1.června 2011. Seminář byl denně od 9 do 18 hodin.

Místo konání: v prostorách architektonického ateliéru Studio ARC,
Na Zájezdu 16/1945, 101 00 Praha 10 – Vinohrady.

Bližší informace a přihlášky: akad.arch. Oldřich Hozman, tel.: 235311622,

Lektorka: Jana Koen, pochází z Valašska , ale žije a pracuje již přes 30 let ve Vídni, kde vystudovala goetheánské umění a anthroposofickou uměleckou herapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutickém zařízení pro duševně a tělesně handicapované lidi v Breitenfurtu u Vídně. Působila jako lektorka waldorfského pedagogického semináře pro učitele v Brně, Olomouci a je lektorkou uměleckých kurzů v jiných místech Čech a na Slovensku.

V roce 1999 vybudovala a otevřela ve Vídni „Atelier Lindenbaum“ jako místo k umělecké, uměleckopedagogické a terapeutické tvořivosti. Pravidelně organizuje vzdělávací kurzy a je také lektorkou pro umělecké terapeuty a lékaře v Rakousku a ve Švýcarsku. Je předsedkyní Sdružení anthroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK a členkou Sdružení rakouských terapeutů DOEKT.

V roce 2010 vedla Jana Koen ve Studiu ARC seminář na téma modelování metamorfózy tvarů. Účastnilo se jej 25 účasníků. Pro velký zájem jsme uspořádali tento pokračovací seminář, který téma z roku 2010 prohloubil a specializoval. Zájemci o tyto semináře se nám mohou ozvat. V případě zájmu je možné domluvit opakování seminářů nebo domluvit nové téma.

Letáček v PDF