Sensorium dvanácti smyslů

4-11-2010

20-2-2011

Výstavní expozice stavby Sensoria dvanácti smyslů člověka na výstavě Play v Praze. Stavba byla pracovní dílnou – workshopem, kde jste se mohli seznámit formou hry s dvanácti smysly člověka. Autoři Sensoria jsou Oldřich Hozman a Jiří Wald. Průvodní text a letáček k workshopu Dvanácti smyslů člověka si můžete stáhnout zde. Výstava Play se konala ve výstavní galerii Mánes v Praze v termínu od 4.11.2010 do 20.2.2011. V rámci této výstavy a festivalu kulturních akcí se uskutečnila také tvořivá dílna Oldřicha Hozmana.