Slobodná akadémia goetheanistického umenia a anthroposofickej umeleckej terapie v Bratislavě

5-2-2011

6-2-2011

Pozývame Vás na informačné stretnutie záujemcov o  4-ročné štúdium popri zamestnaní pod vedením Jany Koen. Letáček je ke stažení zde.