Utvářející síla ducha, projekt sociálního zařízení Camphillu v Českých Kopistech u Terezína

Článek pro časopis Mensch und Architektur, číslo 78/80, 2013, autor Oldřich Hozman.

Přál jsem si, aby projekt vznikal sociálním způsobem a aby do něj mohly vstoupit pravdivé utvářející síly ducha. A to ducha společenství Camphillu ale i tvůrčího ducha jeho jednotlivých obyvatel. Proto jsem doporučil, aby ke vzniku modelu byla použita modelína a jako základní metoda utváření návrhu společné modelování. Je to způsob, kdy mohou tvůrčí síly inspirace společenství i jednotlivců přímo vstupovat do utvářené hmoty. Zároveň to, co vzniká, všichni vidí, mohou se k tomu vyjádřit a dochází ke shodě ve společenství. Vzniká tak živé umělecké dílo, „dílo sociální“. Model jsme modelovali dva dny ve skupině asi deseti lidí a velmi jsme si to s tvůrčí radostí užili. Takové společné tvoření má z duchovního hlediska další výhodu. Vše, co vzniká, každý vědomě prožije, může se s tím duševně spojit. Dílo se mu stává vědomě přijatým a ve světě o něj potom jasně svou vůlí usiluje. To se nám daří a některé z plánovaných částí již vznikly. Například schodiště s bezbariérovou rampou a celodřevěná pergola s balkónem nad vstupem do současného hlavního komunitního domu. Dokončené jsou také některé interiéry.