Zdravý interiér mateřské školy

Časopis Poradce ředitelky mateřské školy, červenec 2016, text akad. arch. Oldřich Hozman.

K pedagogice a výchově patří určité principy, jimiž dítě provázíme. Patří mezi ně například smysl pro pravdu, prožívání krásy a zážitek dobra. Ztvárněním interiérů tomu můžeme jejich utvářením napomáhat. Charakter tvarů tříd a jejich detailní design mají vliv na duševní prožívání dítěte. Ovlivňují formování jeho duševních vlastností, jelikož působí na morální i sociální úrovni. Spolupůsobením prostředí a výchovy dochází v dospělém věku k proměně duševních sil z dětství v celkové utvářející se zdraví.