Přednášky na téma „Celostní architektura“

27-7-2007

30-7-2007

v rámci mezinárodní konference Feng shui v Budapešti.

Podrobný program a  informace o konferenci Záznam přednášky

Beseda o cestě do Ruska a na Ukrajinu

Termín: 23. 6. 2007

Hlavním tématem besedy bude naše vyprávění s promítáním o škole akademika Michaila Ščetinina v Rusku, kde jsme v roce 2006 měsíc pobývali. Budeme mluvit o tom, co jsme vše ve škole prožili. Dále vám povíme o semináři Valerie Sinelnikova na Krymu, kde jsme byli tři dny. Setkání s ním pro nás bylo velmi inspirativní. Jeho knihy vyšly v nakladatelství Zvonící cedry. Povyprávíme také o dolmenech severního Kavkazu. a na toto téma megalitických staveb uvidíte krátký dokumentární film. Dozvíte se o  zážitcích z folklórního festivalu Vozrožděnie navazující na hnutí Anastazie v Rusku a o konferenci starověrců v Soči, kteří navazují na původní slovanská učení. Řekneme vám, jak se dá v Rusku cestovat a jak jsou místní lidé pohostinní. Budeme vyprávět a promítat obrázky také o  vznikajících rodových osadách, které jsme na Ukrajině a v Rusku navštívili. Společné setkání bude v sobotu 23.6. na Toulcově dvoře v Praze od 9 do 17 hodin. Je tam sál pro 50 lidí. Vstupné bude 40,- Kč. Je to pěkné místo. Starý statek, který funguje jako ekologické infocentrum hlavního města Prahy. Pro mimopražské se tam v ubytovně dá i přespat, informace zde.. Na besedu bychom rádi pozvali všechny, kteří se zajímají o alternativní způsoby života, rodové osady a nové směry ve způsobech vzdělávání. Na viděnou se těší Oldřich Hozman a Anna Tinclová. Místo konání: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Letáček

Celostní architektura

Termín: 28-4-2007

celodenní seminář shrnující témata čtyř přednášek na téma

v učebně Městské knihovny v  Praze v sobotu dne 28.4.2007 od 10 do 16 hodin. Od 14 do 16 hodin bude v rámci semináře zařazena vycházka na pražská místa, které mají vztah k  tématům přednášky. Cena vstupenky: 240,- Kč. Maximální počet účastníků je 35. Vstupenky si zakupte v Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Informace Městské knihovny – tel.: 257 532 908, 257 532 013

Den Země plný energie

21-4-2007

Přednáška na akci

na Toulcově dvoře v Praze od 15 do 15.30 hodin. Název přednášky: "Živé stavby a zdravé stavební materiály, celostní architektura, úspory energie a ekologie ve stavebnictví". Součástí programu bude celodenní výstava ekologických stavebních materiálů. Místo konání: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Celostní architektura – obytný prostor v řádu přírody

12., 19. a 26.4. a 3.5. 2007 Přednášky Městské knihovně v Praze. Čtvrtky od 19 do 20.30 hod. Podrobný program zde.

Ekologické stavby

Termín: 1.4.2007

seminář na festivalu „Pražské brány“Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Název semináře:

Program semináře byl: Přírodní stavební materiály a konstrukce. Jak projektovat nízkoenergetické stavby v hlubší harmonii s naším okolím. Neděle od 10 do 18 hodin. Cena za den 950,- Kč. Pořádala agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.

Architektura v rytmu přírody

Termín: 31.3.2007

Seminář na festivalu „Pražské brány“Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Název semináře byl:

Program semináře: Jak vnímat životní prostředí na duševně-duchovní, emocionální, vitální a fyzické úrovni. Praktická výuka jak navrhovat a utvářet stavby pro celistvé naplnění bytosti člověka. Sobota od 10 do 18 hodin. Cena za den 950,- Kč. Pořádá agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.

Nový pohled na vzdělávání – škola akademika Ščetinina v Rusku

29-3-2007

Beseda na festivalu „Pražské brány“ v Novoměstské radnici v Praze od 17 do 21 hodin s názvem:

Volné vyprávění a promítání o poznávací cestě do Ruska s Annou Tinclovou a  Oldřichem Hozmanem na témata: Ruská rodová škola akademika M. P. Ščetinina, škola doktora V. Sinelnikova na Krymu, rozvoj rodových osad v Rusku a na Ukrajině, védická kultura a její vliv na vznikající slovanské náboženské a kulturní proudy v Rusku, dolmeny – megalitické stavby severního Kavkazu Cena: 250,- Kč, místo konání: Karlovo nám. 23, Praha 2. Pořádá agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.

Živé stavby a zdravé stavební materiály

17-3-2007

se na veletrhu BioStyl na pražském výstavišti v Holešovicích se konala od 13 do 14 hodin přednáška

Program přednášky: Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Struktura řádu přírody. Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály. Harmonické proporce. Architektura v  souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Vliv elektrosmogu. Význam duchovní péče o  materiály a prostor. Na veletrhu BioStyl budete moci ve dnech 16. – 18.3.2007 také shlédnout výstavu projektů a vzorky ekologických stavebních materiálů.