Nový pohled na vzdělávání – škola akademika Ščetinina v Rusku

29-3-2007

Beseda na festivalu „Pražské brány“ v Novoměstské radnici v Praze od 17 do 21 hodin s názvem:

Volné vyprávění a promítání o poznávací cestě do Ruska s Annou Tinclovou a  Oldřichem Hozmanem na témata: Ruská rodová škola akademika M. P. Ščetinina, škola doktora V. Sinelnikova na Krymu, rozvoj rodových osad v Rusku a na Ukrajině, védická kultura a její vliv na vznikající slovanské náboženské a kulturní proudy v Rusku, dolmeny – megalitické stavby severního Kavkazu Cena: 250,- Kč, místo konání: Karlovo nám. 23, Praha 2. Pořádá agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.

Živé stavby a zdravé stavební materiály

17-3-2007

se na veletrhu BioStyl na pražském výstavišti v Holešovicích se konala od 13 do 14 hodin přednáška

Program přednášky: Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Struktura řádu přírody. Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály. Harmonické proporce. Architektura v  souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Vliv elektrosmogu. Význam duchovní péče o  materiály a prostor. Na veletrhu BioStyl budete moci ve dnech 16. – 18.3.2007 také shlédnout výstavu projektů a vzorky ekologických stavebních materiálů.

Živoucí tvorba

5-8-2006

8-5-2006

Společné modelování domu umožňuje nalezení shody mezi více lidmi, kteří se na návrhu projektu podílejí

Čtyřdenní seminář v Nové Vsi nad Popelku. Seminář byl zaměřen na rozvoj tvořivosti a prohloubení vnímání jemných vlastností krajiny. Účastníci si vyzkoušeli a rozvíjeli vlastní tvořivé schopnosti modelováním obytného prostředí s hlínou. Program semináře Živoucí tvorba nabízel studium znalostí z oborů feng shui, posvátné geometrie, energie krajiny a ekologické architektury. Vzhledem k zájmu a naplnění semináře předpokládám jeho opakování v květnu roku 2007. Pokud byste projevili zájem, můžete se předběžně přihlásit.

Tvořivost a uvolnění vlastní fantazie je rozvíjena v pohybových cvičeních. Na obrázku je ranní rozcvička před roubenkou v Nové Vsi.Na semináři se účastníci učili rozpoznávat sakrální místa v krajině svými pocity. Na obrázku je místo zastavení nad Novou Vsí.Společný závěrečný rituál na semináři

Přednáška CELOSTNÍ ARCHITEKTURA

22-6-2006

– pro zaměstnance stavebních a obecních úřadů s účastí veřejnosti.

Tématem přednášky bylo přiblížení celostního pohledu na projektování a udržitelný rozvoj v územním plánování. Podrobný program naleznete v samostatném letáčku (MS Word 171 kB).

Konference Zdravé domy v Brně

15-6-2006

16-6-2006

Přednáška akad.arch. Oldřicha Hozmana na téma Celostní architektura byla v rámci konference přednesena 15.6. od 9 hodin. Celý program konference naleznete na www.hlina.info.

Celostní architektura

18-3-2006

Přednáška, Veletrh Bio styl a Esoterika, Výstaviště Praha – Holešovice, Průmyslový palác, Praha 7, program přednášky a podtitul: Obytný prostor v řádu přírody. Obsah přednášky: Umění harmonického plánování. Energie krajiny, tvořivost, svobodná vůle a bytost člověka při navrhování staveb. Význam sakrální geometrie v architektuře. Základní principy feng shui. Živé stavby, vliv zemského podloží, ekologické stavby a  zdravé stavební materiály.

Výstavní stánek na veletrhu Bio styl a Esoterika

17-3-2006

19-3-2006

Výstaviště Praha – Holešovice, Praha 7, najdete pod číslem B15a v  Pravém křídle Průmyslového paláce – Holešovicích. Představeny budou zdravé stavební materiály a projekty ekologických domů podle principů feng shui a geomantie.

Přednáškový cyklus Celostní architektura

9-3-2006

30-3-2006

Městské knihovně v Praze. Podtitul: obytný prostor v řádu přírody. Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním. Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, čtvrtky 19.00 – 20.30., vstupné 35 Kč. Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého bydlení.9.3.2006 – Energie krajiny, tvořivost a bytost člověka. O podstatě tvorby. Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny a novodobé možnosti plánování celostní architektury. Význam pozornosti a vnitřní péče o obytný prostor. Jak lze chápat genius loci místa. Vliv kvality myšlenek na dílo.16.3.2006 – Význam sakrální geometrie v architektuře Souvislosti rytmů v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a  proporce. Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna. Význam opakujících se cyklů pro život člověka. Myšlenka, zvuk a tvar jako nositelé informace o kvalitě prostředí.23.3.2006 – Umění harmonického plánování Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Vlastnosti vnímání archetypů prostoru. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek. Příklady harmonických staveb. Význam rituálů při zakládání staveb.30.3. 2006 – Živé stavby a zdravé materiály Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Vliv a  eliminace elektrosmogu. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Význam posuzování a měření kvalit celistvosti metodou Bovis. Význam duchovní péče o materiály a prostor.

Celostní architektura – Obytný prostor v řádu přírody

13-10-2005

3-11-2005

Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a  jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním.
Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky 17.00 – 18.30.
Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k  plánování zdravého bydlení.

13. 10. 2005 –
ENERGIE KRAJINY A BYTOST ČLOVĚKA.
Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny.
Pozornost a vnitřní péče o obytný prostor. Genius loci místa.

20. 10. 2005 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE V ARCHITEKTUŘE.
Rytmus v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a proporce.
Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra
a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna.

27. 10. 2005 –
UMĚNÍ HARMONICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.
Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek.

3. 11. 2005 –
ŽIVÉ STAVBY A ZDRAVÉ MATERIÁLY.
Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Vliv elektrosmogu.