Architektura pro život – Úsporné a harmonické domy podle principů feng shui

2-3-2004

30-3-2004

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod.

Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s  možnostmi harmonického bydlení. Představeny budou konkrétní projekty staveb a  realizací. Přednášky budou vedeny srozumitelnou formou. Jsou určeny pro širokou veřejnost a budou doplněny promítáním.

2. 3. 2004: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám.
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení a řízeného větrání. Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a ukázky přizpůsobení staveb různým typům vyzařování nad zemským povrchem.

9. 3. 2004: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám.
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmů přírody ve vztahu k  architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

16. 3. 2004 Městská knihovna v Praze: Harmonické tvary, pohyb člověka, proporce a rytmus v architektuře.
Geometrická harmonie, vhodné poměry, tvary a rozměry budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Vlastnosti pohybů přírodních sil a  jejich vztahy k určování proporcí domů.

30. 3. 2004 Městská knihovna v  Praze: Poznávání vlastností energie krajiny ve vztahu k člověku a bydlení.
Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Ukázky a rozbor fyzických, vitálních, citových a duševně- duchovních kvalit krajiny. Přirovnání vlastností prostoru k úrovním lidské bytosti.

Přednášky o architektuře a ekologii – harmonickém bydlení současnosti

7-10-2003

4-11-2003

Pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 v klubovně MKP.
Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s možnostmi harmonického bydlení. Úterý od 17.00 do 18.30 hod.

7. 10. 2003: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám.
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení a řízeného větrání.Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a ukázky přizpůsobení staveb různým typům vyzařování nad zemským povrchem.

14. 10. 2003: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám.
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmů přírody ve vztahu k  architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

21. 10. 2003: Harmonické tvary, pohyb člověka, proporce a  rytmus v architektuře.
Geometrická harmonie, vhodné tvary a rozměry budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Vlastnosti pohybů přírodních sil a proporce domů.

4. 11. 2003: Poznávání vlastností energie krajiny ve vztahu k člověku a bydlení.
Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Ukázky a rozbor fyzických, vitálních, citových a duševně-duchovních kvalit krajiny. Přirovnání vlastností prostoru k úrovním lidské bytosti.

Architektura, ekologie, energie krajiny a řád vesmíru

2-4-2003

Přednáška

Koná se v rámci výstavy v městské radnici v Plzni, náměstí Republiky 1 v  18 hodin. Přednáška bude na téma víceúrovňových vlastností prostředí. Jejím smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech alternativní ekologie při  tvorbě obytného prostředí a seznámit posluchače s možnostmi harmonického bydlení. Info o výstavě: termín výstavy je od 31.3 do 11. 4. 2003, je zpracována formou panelů, na kterých jsou srozumitelnou formou vysvětleny principy nízkoenergetických domů, urbanismu, ekologie a způsobů rekonstrukcí domů.

Architektura a ekologie – harmonické bydlení současnosti

18-2-2003

11-3-2003

Přednáší akad. arch. O. Hozman, pořádá Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Klubovna MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod.

Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s možnostmi harmonického bydlení. Představeny budou konkrétní projekty staveb a realizací. Přednášky budou vedeny srozumitelnou formou. Jsou určeny pro širokou veřejnost a budou doplněny promítáním.

18. 2. 2003: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení se zpětným získáváním tepla.Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a přizpůsobení staveb těmto zemním vyzařováním.

25. 2. 2003: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmu ve vztahu k architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

4. 3. 2003 Městská knihovna v Praze: Harmonické tvary, pohyby a proporce domů
Geometrická harmonie, vhodné tvary a proporce budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Pohyb člověka, proporce a rytmus v  architektuře.

11. 3. 2003, Městská knihovna v Praze: Energie krajiny ve vztahu k člověku. Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Přirovnání kvalit prostoru k  úrovním lidské bytosti.

Cyklus přednášek Architektura a ekologie

8-10-2002

22-10-2002

Restaurace LOTOS, Platnéřská 13, Praha 1 – St. Město. Tel. 22322390. Vstupné 60 Kč.

8. 10. 2002 od 19 do 20.30 hodin. Lidské chápání obytného prostoru, historie a současnost. Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Představení projektu nízkoenergetického domu s vysvětlením našeho vnímání pojmu „ekologie“.

15. 10. 2002 od 17 do 20.30 hodin. Souvislosti doplňujících se protikladů – polarita obytného prostoru. Význam rytmu ve vztahu k architektuře. Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Představení realizace nízkoenergetického domu s vysvětlením našeho chápání tvaru krajiny. Jemnohmotné úrovně prostoru a materiální fyzický svět. Vliv universálních duchovních hierarchií na náš pozemský život. Geomantie a zemské síly – energie krajiny. Pojmenování, měření, vyciťování a možnosti využití těchto sil. Základy „školy formy“ ve feng shui. Představení realizace obytného domu s vysvětlením vztahu k zemským silovým systémům.

22. 10. 2002 od 18 do 20.30 hodin. Harmonické rituály vedoucí k očistě prostoru, předpoklady osobního rozvoje. Geometrická harmonie a vhodné proporce budov. Princip zlatého řezu. Ekologické stavební materiály a energeticky úsporné domy. Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Vliv světových stran a pohybu Slunce na návrh domu. Představení realizace nízkoenergetického domu s vysvětlením principů úsporného topení se zpětným získáváním tepla.

Energie krajiny areálu Fakultní nemocnice Motol v Praze

26-9-2002

od 17 do 18.30 hodin. Přednáška:

Malý přednáškový sál městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1.

Představení výsledků architektonické studie interaktivního domu a  návrhů úprav prostředí areálu a pozemku FN Motol, jako součásti procesu léčení.
Informace: Cultura Informa Bohemia, Plzeňská 54, 150 00 Praha 5

Feng shui, geomantie a nízkoenergetické domy

21-9-2002

od 14 do 15 hodin. Přednáška:

Veletrh Harmonie 2002, pražský výstavní areál Letňany, malý sál. V rámci veletrhu nás najdete od 19.9 do 21.9 v hale č. 7.

Feng shui a úsporné domy

13-9-2002

od 11 do 12 hodin. Přednáška:

Veletrh Harmonie 2003, pražský výstavní areál Letňany, malý sál. Podtitul: Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám. Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s vysvětlením principů úsporného topení. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a  rytmů přírody ve vztahu k architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

Feng shui a geomantie v obytném prostoru

7-7-2002

od 12 do 17 hodin. Přednáška:

Areál VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň, Festival Ezotera, Miluj svůj život – léto, informace na www.ezotera.cz/ano/.

Program: Trendy ve vývoji chápání obytného prostoru a ekologie staveb. Princip zlatého řezu a sakrální geometrie, proporce a rytmus v architektuře. Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku.