Výstavní stánek na veletrhu Bio styl a Esoterika

17-3-2006

19-3-2006

Výstaviště Praha – Holešovice, Praha 7, najdete pod číslem B15a v  Pravém křídle Průmyslového paláce – Holešovicích. Představeny budou zdravé stavební materiály a projekty ekologických domů podle principů feng shui a geomantie.

Přednáškový cyklus Celostní architektura

9-3-2006

30-3-2006

Městské knihovně v Praze. Podtitul: obytný prostor v řádu přírody. Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním. Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, čtvrtky 19.00 – 20.30., vstupné 35 Kč. Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého bydlení.9.3.2006 – Energie krajiny, tvořivost a bytost člověka. O podstatě tvorby. Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny a novodobé možnosti plánování celostní architektury. Význam pozornosti a vnitřní péče o obytný prostor. Jak lze chápat genius loci místa. Vliv kvality myšlenek na dílo.16.3.2006 – Význam sakrální geometrie v architektuře Souvislosti rytmů v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a  proporce. Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna. Význam opakujících se cyklů pro život člověka. Myšlenka, zvuk a tvar jako nositelé informace o kvalitě prostředí.23.3.2006 – Umění harmonického plánování Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Vlastnosti vnímání archetypů prostoru. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek. Příklady harmonických staveb. Význam rituálů při zakládání staveb.30.3. 2006 – Živé stavby a zdravé materiály Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Vliv a  eliminace elektrosmogu. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Význam posuzování a měření kvalit celistvosti metodou Bovis. Význam duchovní péče o materiály a prostor.

Celostní architektura – Obytný prostor v řádu přírody

13-10-2005

3-11-2005

Celostní pohled na architekturu zahrnuje přehled souvislostí mezi člověkem a  jeho místem pro život – Zemí. Přednášky jsou doplněny promítáním.
Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky 17.00 – 18.30.
Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s  vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k  plánování zdravého bydlení.

13. 10. 2005 –
ENERGIE KRAJINY A BYTOST ČLOVĚKA.
Svobodná vůle člověka a vědomá péče o duchovní rozměr krajiny. Řád přírody. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Způsoby poznávání energie krajiny.
Pozornost a vnitřní péče o obytný prostor. Genius loci místa.

20. 10. 2005 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE V ARCHITEKTUŘE.
Rytmus v přírodě a architektuře. Harmonické rozměry a proporce.
Poměr zlatého řezu a jeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra
a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna.

27. 10. 2005 –
UMĚNÍ HARMONICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.
Preventivní péče o sladění člověka s jeho prostředím v různých kulturách. Základní principy feng shui a vaastu. Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby. Jak vybírat vhodný pozemek.

3. 11. 2005 –
ŽIVÉ STAVBY A ZDRAVÉ MATERIÁLY.
Baubiologie – věda o zdravých stavbách. Ekologické a nízkoenergetické domy. Přírodní stavební materiály. Architektura v souladu s geologickými vlastnostmi terénu. Jak přizpůsobit stavbu geopatogenním zónám. Vliv elektrosmogu.

Veletrh hospodářského využití konopí KONO-BUSINESS 2005

20-5-2005

v 13.30 hodin, České Budějovice.

Přednáška v rámci konference o použití konopí. Využití konopné vlny ve stavebnictví – zkušenosti a doporučené konstrukce.

Feng shui a navrhování zdravých domů

7-5-2005

PadmaFest

v 15 hodin

Využití umění feng shui při navrhování domů, význam tvaru krajiny pro umístění stavby, vliv pohybu slunce na lidskou psychiku a na obytný prostor. Nízkoenergetické stavby a zdravá architektura. Více na www.padmafarm.org.

Architektura pro život II – Harmonické bydlení současnosti

15-3-2005

5-4-2005

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod. Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a  staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého prostředí.

15. 3. 2005 –
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, BAUBIOLOGIE A PŘIZPŮSOBENÍ STAVEB VLASTNOSTEM TERÉNU.
Současná doba přináší možnosti ekologického stavění. Domy lze stavět z  přírodních materiálů a provozovat je s nízkou spotřebou energie. Ve stavebnictví se prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka k jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie.

22. 3. 2005 –
VYUŽITÍ UMĚNÍ FENG SHUI PŘI NAVRHOVÁNÍ DOMŮ, VÝZNAM TVARU KRAJINY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY.
Feng shui je tradiční čínská nauka o harmonickém sladění člověka s jeho obytným prostředím. Naučíme se lépe vnímat energii krajiny a vybírat vhodný pozemek. Pochopením jejích zásad snadněji porozumíme rytmům přírody.

29. 3. 2005 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE, HARMONIE A PROPORCE STAVEB.
Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu staveb. Harmonická architektura všech věků dodržovala zásady vhodných poměrů. Dozvíte se o vlastnostech vyváženého poměru zlatého řezu.

5. 4. 2005 –
VLASTNOSTI ENERGIE KRAJINY A GENIUS LOCI MÍSTA.
Stejně jako je člověk víceúrovňovou bytostí, lze tak chápat i krajinu. Porozumíme-li základům tohoto pohledu, nalezneme mnoho společného při hledání vhodného místa pro dům. Stavba může svým tvarem odpovídat geniu loci místa.

Architektura pro život – Harmonické bydlení současnosti

26-10-2004

16-11-2004

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky 17.00 – 18.30.
Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého bydlení.

26.10.2004 –
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, BAUBIOLOGIE
A PŘIZPŮSOBENÍ STAVEB GEOPATOGENNÍM ZÓNÁM.
Současná doba přináší možnosti ekologického stavění. Domy můžeme stavět z  přírodních materiálů a provozovat je s nízkou spotřebou energie. Ve stavebnictví se prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie. Součástí této celostní vědy jsou také znalosti o přizpůsobení staveb umělým elektromagnetickým polím a geopatogenním zónám.

2.11.2004 –
VYUŽITÍ UMĚNÍ FENG SHUI PŘI NAVRHOVÁNÍ DOMŮ, VÝZNAM TVARU KRAJINY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY, VLIV POHYBU SLUNCE NA LIDSKOU PSYCHIKU A ARCHITEKTURU.
Feng shui je tradiční čínská nauka o harmonickém sladění člověka s jeho obytným prostředím. Mnoho z jejích hlavních principů nám může být inspirací při  plánování našich domovů. Naučíme se lépe vnímat energii krajiny a vybírat vhodný pozemek. Pochopením jejích zásad snadněji porozumíme rytmům přírody, pohybu Slunce po obloze a přizpůsobení našeho obydlí řádu přírody.

9.11.2004 –
SAKRÁLNÍ GEOMETRIE, HARMONIE STAVEB A POHYB ČLOVĚKA V ARCHITEKTUŘE, PROPORCE ŘÁDU PŘÍRODY.
Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu staveb. Harmonická architektura všech věků dodržovala zásady vhodných poměrů. Dozvíte se o vlastnostech vyváženého poměru zlatého řezu. Vysvětlíme si, jak souvisí pojem oktávy s proporcemi staveb. Geometrická harmonie souvisí s pohyby přírodních sil.

16.11.2004 –
VLASTNOSTI ENERGIE KRAJINY A MOŽNOSTI JEJICH POZNÁVÁNÍ, VÍCEÚROVŇOVÉ VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ A ČLOVĚKA.
Stejně jako je člověk víceúrovňovou bytostí, lze tak chápat i krajinu. Porozumíme-li základům tohoto pohledu, nalezneme mnoho společného při hledání vhodného místa pro dům, člověka a harmonii s energií krajiny. Seznámíme se s  příklady fyzických, vitálních, citových a duševně-duchovních kvalit prostředí.

Přednášky na SCUOLA ITALIANA DI FENG SHUI CLASSICO v Itálii

4-6-2004

5-6-2004

Program: Kosmologie a škola formy. Místo: Via Porta Nuova, 7/24 – 33100 UDINE. Všechny přednášky v anglickém jazyce. Podrobnosti můžete nalést zde.

Přednášky na SCUOLA ITALIANA DI FENG SHUI CLASSICO v Itálii

19-3-2004

20-3-2004

Program: Kosmologie a škola formy. Místo: Via Porta Nuova, 7/24 – 33100 UDINE. Všechny přednášky v anglickém jazyce. Podrobnosti můžete nalést zde.

Architektura pro život – Úsporné a harmonické domy podle principů feng shui

2-3-2004

30-3-2004

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod.

Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s  možnostmi harmonického bydlení. Představeny budou konkrétní projekty staveb a  realizací. Přednášky budou vedeny srozumitelnou formou. Jsou určeny pro širokou veřejnost a budou doplněny promítáním.

2. 3. 2004: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám.
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení a řízeného větrání. Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a ukázky přizpůsobení staveb různým typům vyzařování nad zemským povrchem.

9. 3. 2004: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám.
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmů přírody ve vztahu k  architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

16. 3. 2004 Městská knihovna v Praze: Harmonické tvary, pohyb člověka, proporce a rytmus v architektuře.
Geometrická harmonie, vhodné poměry, tvary a rozměry budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Vlastnosti pohybů přírodních sil a  jejich vztahy k určování proporcí domů.

30. 3. 2004 Městská knihovna v  Praze: Poznávání vlastností energie krajiny ve vztahu k člověku a bydlení.
Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Ukázky a rozbor fyzických, vitálních, citových a duševně- duchovních kvalit krajiny. Přirovnání vlastností prostoru k úrovním lidské bytosti.